ਲਾਤੀਨੀ ਡਿਕਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਵ ਇਕਵਚਨ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਾਤੀਨੀ ਡਿਕਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਵ ਇਕਵਚਨ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤੀਨੀ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਾਤੀਨੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ. ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ puella, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ "ਪੁਏਲਾ, -ਏ, ਐਫ." ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ. ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ, ਨਾਰੀ ਹੈ (ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ "f." ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਮੀ. ਮਰਦਾਨਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ n. ਨਿuterਟਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਥੇ; "-ਏਈ"

ਆਮ (ਕੈਸਸ ਪੈਟਰਿਕਸ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 'ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ' ਇਸ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ("ਪਹਿਲੇ-ਡੀਲੈਂਸ ਲਈ" -ਏਈ)) ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਐਸਟੋਸਟ੍ਰੋਫ-ਕੇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਲਾਤੀਨੀ ਵਿਚ, ਜੈਨੇਟਿਵ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ. ਰਿਚਰਡ ਅਪਸਰ ਸਮਿਥ, ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਵ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਕਰਣ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੋਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ: ਏ ਵਡੇ ਮੈਕਮ.

ਲਾਤੀਨੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗਿਰਾਵਟ ਹਨ. ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਵ ਐਂਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪੰਜ ਆਮ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਨ:

  1. -ਏਈ
  2. -ਹੈ
  3. -ਸਾਨੂੰ
  4. -eī

ਹਰੇਕ 5 ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ:

  1. puellae - ਲੜਕੀ ਦੀ (ਪੂਏਲਾ, -ਏ, ਐਫ.)
  2. ਸਰਵī - ਨੌਕਰ ਦੀ (ਸਰਵਸ, -ī, ਮੀ.)
  3. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ - ਮੁਖੀ ਦਾ (ਰਾਜਕੁਮਾਰ, -ਪਿਸ, ਮੀ.)
  4. ਮੱਕੀ - ਸਿੰਗ ਦਾ (ਕੌਰਨ, ਐਨ.)
  5. dieī - ਦਿਨ ਦਾ (ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,, ਮੀ.)